Skip navigation
Lamar

Lamar K.

Rezo Sistèm Teknoloji
Tallahassee Community College

“Okazyon mwen te genyen pou mwen te akimile sètifika mwen yo te fè mwen fè gwo pa ann avan nan metye mwen epi ede mwen jwenn konfyans nan tèt mwen pou mwen eksele nan yon sektè tankou teknoloji enfòmasyon an.”

Tammy

Tammy C.

Chirijikal Tech
RIVEROAK Technical College

“Pwogram sa a ba mwen debouche jan mwen pa ta janm reve. Lè mwen te antre nan pwogram lan, mwen te panse nan yon lane, mwen ta kapab travay kòm teknisyèn nan afè chiriji, men kounyè an, apre senk lane,mwen te genyen pou mwen, non sèlman mwen te eksele nan metye, mwen retounen nan ansyen fakilte mwen pou travay kòm ko-anseyan epi kowòdonatè klinik.”

Ridge

Ridge S.

Soudi Teknoloji
Lively Technical College

“I never really saw myself as a four-year university student, but I figured if I could learn something with my hands, that’s something I would always take with me – that knowledge.”

Nobel

Nobel T.

Elektrisyen
Orange Technical College

“Se yon onè pou mwen kapab ede lòt moun jwenn wout pa yo epi pou mwen jwe yon wòl nan kreyasyon yon fòs mendèv ki kalifye…Mwen fyè pou mwen di Orange Technical College ap chanje lavi moun a travè edikasyon.”

Joe

Joe G.

Aviyasyon
Lively Aviation

“Mwen te pase 30 lane ap travay kòm polisye epi lè mwen te pran retrèt mwen, mwen te vle yon metye nan domèn Avyasyon. Sa pran yon lane edmi pou ou kapab retounen lekòl epi soti avèk yon metye tou nèf. Mwen deja resevwa òf travay.”

htHT