Skip navigation

Achitekti avèk Konstriksyon

Li prepare etidyan yo pou metye nan konsepsyon, planifikasyon, jestyon, konstriksyon avèk mentnans anviwònnman konstwi an. Pami egzanp metye yo genyen desinatè, elektrisyen, jestyonè konstriksyon avèk plonbye. Metye nan Batiman/Konstriksyon yo se youn nan pi gwo pwogram pou elèv high school yo.

htHT