Skip navigation

Transform Your Future

with Career and Technical Education
Triangle Arrow

Edikasyon Pwofesyonèl ak Teknik (Career and Technical Education -CTE) se yon apwòch modèn nan afè ansèyman siperyè avèk fòmasyon, epi li kapab fè ou rive pi vit sou wout pèsonèl avèk pwofesyonèl reyisit pa ou. CTE is a fast, affordable way to prepare for a variety of fulfilling, stable careers with mid- to high-wage potential. With CTE, students quickly acquire skills through real-world, hands-on experience close to home, or at any one of Florida’s 48 technical colleges and 28 state colleges. 

Donk, kit wap chèche aprann konesans de baz pou ou kapab entegre mache travay lan, oubyen wap lanse yon nouvo karyè, oubyen ou genyen yon lòt vizyon pou avni ou, kite nou ede ou Rive La.

Choose Your Path

Oryantasyon Pwofesyonèl

Aprann yon nouvo konpetans, vin tounen yon antreprenè, oubyen jwenn yon travay epi kontinye etid ou pandan wap akimile kredi pou ou resevwa yon diplòm Associate, Bachelor’s, Master’s oubyen pou ou ale pi lwen ankò.

1 Choose Your Path

Premye etap lan se aliyen enterè ou avèk yon opsyon karyè epi chwazi pami plizyè santèn pwogram ki disponib yo. Pwogram CTE yo konstwi yon fondasyon solid pou yon travay kote moun touche yon salè mwayen oubyen elve – epi ou pral rive la pi vi epi pi bon mache paske anpil nan pwogram yo konsevwa pou yon dire 20 semèn oubyen mwens.

Connect Your Path

Helping You Get There

Looking to get your GED or learn basic skills like reading, writing, math or English? We can help, too. No matter where you are in your journey, there is something and somewhere for everyone.

2 Connect Your Path

Dezyèm etap plan se antre an kontakt avèk enstitisyon oubyen sant edikasyon teknik nan sistèm Florida College System lokal ou pou ou kapab enskri. San gwo obstak pou ou kapab enskri, ou kapab kòmanse epi fini edikasyon avèk fòmasyon ou nan kèk semèn, sa pap pran ane pou fèt.

800K
K-12 CTE students enrolled
380K
Postsecondary CTE students enrolled
138K
Adult learners enrolled
17K
Registered Apprentices and Preapprenticeship engaged in this type of meaningful education
Success Stories
Nobel

“Se yon onè pou mwen kapab ede lòt moun jwenn wout pa yo epi pou mwen jwe yon wòl nan kreyasyon yon fòs mendèv ki kalifye…Mwen fyè pou mwen di Orange Technical College ap chanje lavi moun a travè edikasyon.”

— Nobel T.
Tammy

“Pwogram sa a ba mwen debouche jan mwen pa ta janm reve. Lè mwen te antre nan pwogram lan, mwen te panse nan yon lane, mwen ta kapab travay kòm teknisyèn nan afè chiriji, men kounyè an, apre senk lane,mwen te genyen pou mwen, non sèlman mwen te eksele nan metye, mwen retounen nan ansyen fakilte mwen pou travay kòm ko-anseyan epi kowòdonatè klinik.”

— Tammy C.
Ridge

"I never really saw myself as a four-year university student, but I figured if I could learn something with my hands, that's something I would always take with me - that knowledge."

— Ridge S.
Lamar

“Okazyon mwen te genyen pou mwen te akimile sètifika mwen yo te fè mwen fè gwo pa ann avan nan metye mwen epi ede mwen jwenn konfyans nan tèt mwen pou mwen eksele nan yon sektè tankou teknoloji enfòmasyon an.”

— Lamar K.
Future of Work Florida

Florida is on the path to becoming a top 10 global economy by 2030. Workforce education will propel us there — faster, farther.

Recent News


GOVERNOR RON DESANTIS RECOGNIZES FEBRUARY AS CAREER AND TECHNICAL EDUCATION MONTH

Tallahassee, Fla. (February 7, 2023) — Today, Governor Ron DeSantis and Florida Commissioner of Education Manny Diaz, Jr. commemorated February as Career and Technical Education (CTE) Month. CTE Month is observed to recognize the accomplishments of students and educators and highlight the collaboration among local leaders, businesses and industry partners that contribute to the success of […]

ICYMI: GOVERNOR RON DESANTIS ANNOUNCES $79 MILLION FOR NURSING EDUCATION AND HEALTH CARE PARTNERSHIPS

Tallahassee, Fla. (January 5, 2023) — Today, Governor Ron DeSantis awarded $79 million for high-performing nursing education programs in Florida. The funding rewards public postsecondary nursing programs that have gone above and beyond to train Floridians and provides matching funds for scholarship awards, faculty recruitment, equipment and additional educational supports. This funding is through the Linking […]

htHT